IMPEL Logo

Otevřená veřejná konzultace o revizi nařízení REACH a nejnovějších návrzích EK

07 Apr, 2022

Chemikálie: Komise žádá o názory na revizi nařízení REACH, právních předpisů EU o chemických látkách - Komise zahájila veřejnou konzultaci o revizi nařízení REACH((ES) 1907/2006) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Konzultace je otevřena do 15. dubna (pátek). K konzultaci můžete přispět vyplněním online dotazníku. Své odpovědi můžete zaslat v jakémkoli úředním jazyce EU. Upozorňujeme, že k tomu, abyste mohli přispět, se musíte zaregistrovat nebo přihlásit pomocí svého stávajícího účtu na sociální síti, jak je vysvětleno zde

.
Snižování emisí fluorovaných skleníkových plynů (europa.eu) - Evropská komise navrhla dvě nová nařízení, která mají přísněji kontrolovat fluorované skleníkové plyny (F-plyny) a látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS)
.

Subscribe to our newsletter