IMPEL Logo

Openbare raadpleging over de herziening van de REACH-verordening en recente EG-voorstellen

07 Apr, 2022

Chemicaliën: Commissie vraagt mening over herziening van REACH, de chemicaliënwetgeving van de EU - De Commissie is een publieke raadpleging gestart over de herziening van de REACH-verordening ((EG) 1907/2006) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. De raadpleging loopt tot 15 april (vrijdag). U kunt bijdragen aan de raadpleging door een online vragenlijst in te vullen. U kunt uw antwoorden in elke officiële EU-taal indienen. Om bij te dragen moet u zich registreren of inloggen met uw bestaande sociale media-account, zoals uitgelegd hier

.
Beperking van gefluoreerde broeikasgassen (europa.eu) - De Europese Commissie heeft twee nieuwe verordeningen voorgesteld om strenger toezicht te houden op gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) en ozonafbrekende stoffen (ODS).

Subscribe to our newsletter