IMPEL Logo

Открита обществена консултация относно преразглеждането на регламента REACH и последните предложения на ЕК

07 Apr, 2022

Химични вещества: Комисията търси мнения за преразглеждането на REACH, законодателството на ЕС в областта на химикалите - Комисията започна обществена консултация относно преразглеждането на Регламента REACH((ЕО) 1907/2006) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Консултацията е отворена до 15 април (петък). Можете да дадете своя принос към консултацията, като попълните онлайн въпросник. Можете да изпратите отговорите си на всеки официален език на ЕС. Моля, обърнете внимание, че за да дадете своя принос, ще трябва да се регистрирате или да влезете в системата, като използвате съществуващия си акаунт в социалните медии, както е обяснено тук

Премахване на флуорираните парникови газове (europa.eu) - Европейската комисия предложи два нови регламента за по-строг контрол на флуорираните парникови газове (Ф-газове) и озоноразрушаващите вещества (ОРВ).

Subscribe to our newsletter