IMPEL Logo

Otwarte konsultacje społeczne w sprawie zmiany rozporządzenia REACH i najnowszych propozycji WE

07 Apr, 2022

Chemikalia: Komisja szuka opinii na temat zmiany REACH, unijnych’przepisów dotyczących chemikaliów - Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne na temat zmiany rozporządzenia REACH((WE) 1907/2006) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Konsultacje trwają do 15 kwietnia (piątek). Możesz wziąć udział w konsultacjach wypełniając kwestionariusz online. Odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE. Należy pamiętać, że aby wziąć udział w konsultacjach, należy się zarejestrować lub zalogować, korzystając z istniejącego konta w mediach społecznościowych, jak wyjaśniono tutaj

Phasing down fluorowane gazy cieplarniane (europa.eu) - Komisja Europejska zaproponowała dwa nowe rozporządzenia w celu ściślejszej kontroli fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) i substancji zubożających warstwę ozonową (ODS).

Subscribe to our newsletter