IMPEL Logo

Paškontroles un ziņošanas semināri

27 Sep, 2021

Tiešsaistes semināri par operatoru paškontroli attiecībā uz emisijām gaisā notiks 28.septembrī un 11.to oktobrī, ko organizē IED īstenošanas IMPEL projekts. Semināri būs veltīti operatoru paškontrolei, emisijām gaisā, nepārtrauktai un nepārtrauktai, koncentrējoties uz operatoru (pienākumu izpildītāju) paškontroles un tās ziņošanas uzticamību

.

Uzticama paškontroles sistēma samazinātu pārbaužu slogu, uzlabotu iespējas ātri atklāt pārkāpumus un tādējādi palīdzētu ierobežot kaitējumu videi, padarot iestāžu rīcību efektīvāku. Kompetentajām iestādēm, atļauju izsniedzējiem un inspektoriem savlaicīgi un efektīvi izvērtējot datus, varētu veikt mērķtiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu ne tikai pārkāpumu novēršanu, novēršanu un sankciju piemērošanu, bet arī atļauju pārskatīšanu, apturēšanu un anulēšanu

.

Šajā seminārā, kurā piedalīsies valsts un Eiropas iestāžu pārstāvji un eksperti, tiks prezentēti konkrēti piemēri un/vai paraugprakse par gaisa emisiju paškontroles tēmu, proti:

  • Labā prakse un vājās vietas;
  • paraugu ņemšanas un analīzes kvalitāte un reprezentativitāte/datu ticamība;
  • .
  • Attbilstību novēršana, kas konstatētas paškontroles laikā.

Izvērtēs specifiskas situācijas, kas saistītas ar paš–uzraudzību un ziņošanu.

Pilna darba kārtība ir pieejama šeit Self-monitoring –Workshop Agenda_27-09-2021

Lai iegūtu papildu informāciju un reģistrētos, lūdzu, rakstiet uz e-pastu; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter