IMPEL Logo

Warsztaty samodzielnego monitorowania i raportowania

27 Sep, 2021

Warsztaty on-line dotyczące samokontroli emisji do powietrza przez operatorów odbędą się w dniach 28th wrzesień i 11th październik, organizowane w ramach Projektu IMPEL Wdrożenia IED. Warsztaty będą dotyczyły samokontroli operatorów, w zakresie emisji do powietrza, ciągłej i nieciągłej, skoncentrowanej na wiarygodności samokontroli i jej raportowania przez operatorów (posiadaczy obowiązków).

W ramach warsztatów, w których wezmą udział przedstawiciele krajowych i europejskich władz oraz eksperci, zostaną przedstawione konkretne studia przypadków i/lub najlepsze praktyki w zakresie samokontroli emisji do powietrza, a mianowicie:

.

  • Dobre praktyki i wąskie gardła;
  • Jakość i reprezentatywność poboru próbek i analizy/wiarygodność danych;
  • Rozwiązanie problemów z brakiem możliwości realizacji projektu.

Ocenione zostaną specyficzne sytuacje związane z samo–monitorowaniem i raportowaniem.

.

Pełna agenda dostępna jest tutaj Self-monitoring – Workshop Agenda_27-09-2021

.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz rejestracji prosimy o kontakt mailowy; info@impel.eu

.

Subscribe to our newsletter