IMPEL Logo

Omavalvonta- ja raportointityöpajoja

27 Sep, 2021

Online-työpajat toiminnanharjoittajien ilmapäästöjen omavalvonnasta järjestetään 28th Syyskuussa ja 11th Lokakuussa IED Implementation IMPEL -hankkeen järjestämänä. Työpajoissa keskitytään toiminnanharjoittajien omavalvontaan, ilmaan joutuviin jatkuviin ja ei-jatkuviin päästöihin, ja niissä keskitytään toiminnanharjoittajien (duty-holdereiden) omavalvonnan ja sen raportoinnin luotettavuuteen.

Luotettava omavalvontajärjestelmä vähentäisi tarkastuksista aiheutuvaa taakkaa, parantaisi mahdollisuuksia havaita rikkomukset nopeasti ja auttaisi siten rajoittamaan ympäristövahinkoja, mikä tehostaisi viranomaisten toimintaa. Toimivaltaisten viranomaisten, luvanhaltijoiden ja tarkastajien suorittama oikea-aikainen ja tehokas tietojen arviointi voisi johtaa kohdennettuihin toimiin, joilla varmistetaan rikkomusten korjaaminen, ehkäiseminen ja seuraamusten määrääminen, mutta myös lupien tarkistaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen.

Tässä työpajassa, johon osallistuu kansallisten ja eurooppalaisten viranomaisten ja asiantuntijoiden edustajia, esitellään konkreettisia tapaustutkimuksia ja/tai parhaita käytäntöjä ilmapäästöjen omavalvonnasta, nimittäin:

  • hyvät käytännöt ja pullonkaulat;
  • Näytteenoton ja analyysin laatu ja edustavuus/tietojen luotettavuus;
  • Esimonitoroinnissa havaittujen vaatimustenvastaisuuksien käsittely.

Oma–seurantaan ja raportointiin liittyviä erityistilanteita arvioidaan.

Täydellinen esityslista löytyy täältä Self-monitoring – Workshop Agenda_27-09-2021

.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen sähköpostitse; info@impel.eu

.

Subscribe to our newsletter