IMPEL Logo

Semináře zaměřené na vlastní monitorování a podávání zpráv

27 Sep, 2021

Ve dnech 28.září a 11.října se budou konat on-line semináře o samomonitorování emisí do ovzduší provozovateli, které pořádá projekt IED Implementation IMPEL. Semináře budou zaměřeny na vlastní monitorování provozovatelů, na emise do ovzduší, kontinuální a nekontinuální, se zaměřením na spolehlivost vlastního monitorování a jeho vykazování provozovateli (povinnými osobami).

Důvěryhodný systém vlastního monitorování by snížil zátěž inspekcí, zvýšil šance na rychlé odhalení porušení předpisů, a tím pomohl omezit škody na životním prostředí a zefektivnil činnost orgánů. Včasné a účinné vyhodnocování údajů příslušnými orgány, držiteli povolení a inspektory by mohlo vést k cíleným opatřením, která by zajistila nápravu, prevenci a sankcionování přestupků, ale také revizi, pozastavení a zrušení povolení.

Na tomto semináři, kterého se zúčastní zástupci vnitrostátních a evropských orgánů a odborníci, budou prezentovány konkrétní případové studie a/nebo osvědčené postupy na téma samomonitorování emisí do ovzduší, a to:

  • Dobrá praxe a úzká místa;
  • Kvalita a reprezentativnost odběrů vzorků a analýzy/spolehlivost údajů;
  • Řešení neshod zjištěných při vlastním monitorování.

Budou hodnoceny specifické situace související s vlastním–monitorováním a podáváním zpráv.

Celý program semináře je k dispozici zde Program semináře o sebemonitorování –27-09-2021

Pro další informace a registraci se prosím obraťte na e-mail; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter