IMPEL Logo

Enesekontrolli ja aruandluse õpitoad

27 Sep, 2021

Online-töötoad käitajate õhusaaste enesekontrolli kohta toimuvad 28th September ja 11th oktoober, mille korraldab IED rakendamise IMPEL projekt. Töötoad keskenduvad käitajate enesekontrollile, õhku paisatavatele heitmetele, pidevale ja mittekontuursele, keskendudes enesekontrolli usaldusväärsusele ja selle aruandlusele käitajate (kohustatud isikud) poolt.

Ettevastav enesekontrollisüsteem vähendaks kontrollide koormust, parandaks võimalusi rikkumiste kiireks avastamiseks ja aitaks seega piirata keskkonnakahju, muutes ametiasutuste tegevuse tõhusamaks. Andmete õigeaegne ja tõhus hindamine pädevate asutuste, loa andjate ja inspektorite poolt võiks viia sihipärase tegutsemiseni, et tagada rikkumiste parandamine, ennetamine ja sanktsioonide määramine, aga ka lubade läbivaatamine, peatamine ja tühistamine.

Se töötoas, kus osalevad riiklike ja Euroopa ametiasutuste ja ekspertide esindajad, tutvustatakse konkreetseid juhtumiuuringuid ja/või häid tavasid õhuheitmete enesekontrolli teemal, nimelt:

  • Heidud praktikad ja kitsaskohad;
  • Proovide võtmise ja analüüsi kvaliteet ja representatiivsus/andmete usaldusväärsus;
  • Ettevastavuste käsitlemine, mis on avastatud enesekontrolli käigus.

Hinnatakse konkreetseid olukordi, mis on seotud enese–seire ja aruandlusega.

Kinnitatakse konkreetseid olukordi, mis on seotud enese–seire ja aruandlusega.

Täielik päevakava on kättesaadav siin Seltsjärelevalve – töötoa päevakava_27-09-2021

Lisainformatsiooni saamiseks ja registreerimiseks palume saata e-kiri; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter