IMPEL Logo

Delavnice za samokontrolo in poročanje

27 Sep, 2021

V okviru projekta IED Implementation IMPEL bodo 28.ti septembra in 11.ti oktobra potekale spletne delavnice o samokontroli emisij v zrak s strani upravljavcev. Delavnice bodo posvečene samopregledovanju upravljavcev, emisijam v zrak, stalnim in nestalnim, s poudarkom na zanesljivosti samopregledovanja in poročanju o njem s strani upravljavcev (nosilcev dolžnosti).

Zanesljiva shema samopregledovanja bi zmanjšala breme inšpekcijskih pregledov, izboljšala možnosti za hitro odkrivanje kršitev in tako pomagala omejiti okoljsko škodo, zaradi česar bi bilo ukrepanje organov učinkovitejše. Pravočasna in učinkovita ocena podatkov s strani pristojnih organov, imetnikov dovoljenj in inšpektorjev bi lahko privedla do ciljno usmerjenega ukrepanja, ki bi zagotovilo popravljanje, preprečevanje in sankcioniranje kršitev, pa tudi revizije, začasne odvzeme in preklice dovoljenj.

Na delavnici, ki se je bodo udeležili predstavniki nacionalnih in evropskih organov ter strokovnjaki, bodo predstavljene konkretne študije primerov in/ali najboljše prakse na temo samopregledovanja emisij v zrak, in sicer:

  • dobre prakse in ozka grla;
  • Kakovost in reprezentativnost vzorčenja in analize/zanesljivost podatkov;
  • Razreševanje neskladnosti, ugotovljenih pri samopregledovanju.

Vrednotene bodo posebne situacije, povezane s samopregledovanjem–in poročanjem.

Polni dnevni red je na voljo tukaj Dnevni red delavnice o samopregledovanju –27-09-2021

Za dodatne informacije in prijavo pošljite e-pošto; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter