IMPEL Logo

Workshops om selvovervågning og rapportering

27 Sep, 2021

Online-workshops om operatørers egenkontrol af luftemissioner vil blive afholdt den 28de september og den 11de oktober, arrangeret af IED Implementation IMPEL Project. Workshopperne vil fokusere på operatørernes egenovervågning af emissioner til luften, kontinuerlig og ikke-kontinuerlig, med fokus på pålideligheden af egenovervågning og operatørernes (pligtholdernes) indberetning af disse.

En troværdig egenovervågningsordning vil mindske inspektionsbyrden, forbedre chancerne for en hurtig opdagelse af overtrædelser og dermed bidrage til at begrænse miljøskaderne og gøre myndighedernes indsats mere effektiv. Rettidig og effektiv evaluering af data af de kompetente myndigheder, tilladelseshavere og inspektører kan føre til målrettet handling for at sikre korrektion, forebyggelse og sanktionering af overtrædelser, men også revisioner, suspensioner og tilbagekaldelser af tilladelser.

På denne workshop, som vil blive overværet af repræsentanter fra nationale og europæiske myndigheder og eksperter, vil vi få præsentationer af konkrete casestudier og/eller bedste praksis om emnet selvovervågning af luftemissioner, nemlig:

  • God praksis og flaskehalse;
  • Kvalitet og repræsentativitet af prøvetagninger og analyser/datas pålidelighed;
  • Håndtering af manglende overholdelse, der er konstateret ved egenkontrol.

Specifikke situationer i forbindelse med egen–overvågning og rapportering vil blive evalueret.

Den fulde dagsorden findes her Selvovervågning – Workshop Agenda_27-09-2021

For yderligere oplysninger og tilmelding bedes du sende en e-mail til; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter