IMPEL Logo

Ateliere de autocontrol și raportare

27 Sep, 2021

Ateliere de lucru online privind automonitorizarea emisiilor atmosferice de către operator vor avea loc pe 28th septembrie și 11th octombrie, organizate de Proiectul IMPEL de implementare a IED. Atelierele de lucru se vor axa pe automonitorizarea operatorilor, pe emisiile în aer, continue și necontinue, axate pe fiabilitatea automonitorizării și raportarea acesteia de către operatori (deținători de obligații).

.

Un sistem de automonitorizare credibil ar reduce sarcinile de inspecție, ar îmbunătăți șansele de detectare rapidă a încălcărilor și, astfel, ar contribui la limitarea daunelor aduse mediului, făcând mai eficientă acțiunea autorităților. O evaluare eficientă și în timp util a datelor de către autoritățile competente, titularii de autorizații și inspectori ar putea conduce la acțiuni specifice, pentru a asigura corectarea, prevenirea și sancționarea încălcărilor, dar și revizuiri, suspendări și revocări de autorizații.

.

În cadrul acestui workshop, la care vor participa reprezentanți ai autorităților naționale și europene și experți, vom avea prezentări din studii de caz concrete și/sau de bune practici pe tema automonitorizării emisiilor în aer, și anume:

.

  • Bune practici și blocaje;
  • .
  • Calitatea și reprezentativitatea prelevărilor și a analizelor/Fiabilitatea datelor;
  • Tratarea neconformităților detectate în cadrul automonitorizării.
  • .

Se vor evalua situații specifice legate de auto–monitorizare și raportare.

.

Agenda completă este disponibilă aici Auto-monitorizare – Agenda atelierului_27-09-2021

>

Pentru informații suplimentare și pentru a vă înscrie, vă rugăm să trimiteți un e-mail; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter