IMPEL Logo

Savikontrolės ir ataskaitų teikimo seminarai

27 Sep, 2021

Rugsėjo 28 d. ir spalio 11 d. vyks internetiniai seminarai apie operatorių savikontrolę dėl išmetamų į orą teršalų, kuriuos organizuoja IED įgyvendinimo projektas IMPEL. Seminarai bus skirti operatorių savikontrolės, į orą išmetamų teršalų, nuolatinės ir nenuolatinės, tematikai, daugiausia dėmesio bus skiriama operatorių (įpareigotųjų subjektų) savikontrolės ir jos ataskaitų teikimo patikimumui.

Patikima savikontrolės sistema sumažintų tikrinimo naštą, padidintų galimybes greitai nustatyti pažeidimus ir taip padėtų apriboti žalą aplinkai, o valdžios institucijų veiksmai taptų veiksmingesni. Kompetentingos institucijos, leidimų turėtojai ir inspektoriai laiku ir veiksmingai įvertintų duomenis ir galėtų imtis tikslingų veiksmų, kad būtų užtikrintas ne tik pažeidimų ištaisymas, prevencija ir sankcijų taikymas, bet ir leidimų peržiūrėjimas, sustabdymas ir panaikinimas.

Šiame seminare, kuriame dalyvaus nacionalinių ir Europos valdžios institucijų atstovai ir ekspertai, bus pristatyti konkretūs pavyzdžiai ir (arba) geroji praktika oro taršos savikontrolės tema, būtent:

  • Geroji praktika ir kliūtys;
  • Mėginių ėmimo ir analizės kokybė ir reprezentatyvumas/duomenų patikimumas;
  • Savikontrolės metu nustatytų neatitikčių šalinimas.

Vertinamos konkrečios situacijos, susijusios su savikontrole–ir ataskaitų teikimu.

Su visa darbotvarke galima susipažinti čia Savikontrolės – seminaro darbotvarkė_27-09-2021

Dėl papildomos informacijos ir registracijos prašome kreiptis el. paštu; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter