IMPEL Logo

Workshops voor zelfcontrole en rapportage

27 Sep, 2021

Online workshops over de zelfcontrole van luchtemissies door de exploitant zullen worden gehouden op 28th september en 11th oktober, georganiseerd door het IMPEL-project voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn. De workshops zullen gericht zijn op zelfcontrole door de exploitant, op emissies in de lucht, continu en niet-continu, gericht op de betrouwbaarheid van zelfcontrole en de rapportage daarvan door de exploitanten (duty-holders).

Een geloofwaardig zelfcontrolesysteem zou de inspectielast verminderen, de kans op een snelle opsporing van inbreuken vergroten en zo de milieuschade helpen beperken en het optreden van de autoriteiten efficiënter maken. Een tijdige en effectieve evaluatie van de gegevens door de bevoegde autoriteiten, de vergunningverleners en de inspecteurs zou kunnen leiden tot gerichte actie, om te zorgen voor correctie, preventie en bestraffing van overtredingen, maar ook voor herzieningen, schorsingen en intrekkingen van vergunningen.

In deze workshop, die zal worden bijgewoond door vertegenwoordigers van nationale en Europese autoriteiten en deskundigen, zullen we presentaties geven van concrete case studies en/of beste praktijken op het gebied van zelfcontrole van luchtemissies, namelijk:

  • Goede praktijken en knelpunten;
  • Kwaliteit en representativiteit van de monsternemingen en analyse/betrouwbaarheid van de gegevens;
  • Het omgaan met niet-nalevingen die bij de zelfcontrole zijn geconstateerd.

Specifieke situaties met betrekking tot zelfcontrole en rapportage zullen worden geëvalueerd.

De volledige agenda is hier beschikbaar Zelfcontrole – Workshop Agenda_27-09-2021

Voor meer informatie en om u aan te melden, kunt u een e-mail sturen naar; info@impel.eu

Subscribe to our newsletter