IMPEL Logo

IMPEL Gemi Geri Dönüşüm Projesi ilk webinarını 28 Kasım 2022 tarihinde düzenledi

21 Dec, 2022

IMPEL Gemi Geri Dönüşüm Projesi, bu alanda faaliyet gösteren çevre ve denizcilik otoriteleri arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Farklı AB mevzuatı ve ilgili yetkiler, uygulama, denetim ve yaptırımı zorlaştırmaktadır. Yasadışı sevkiyatların önlenmesi için yetkililer ve ilgili diğer paydaşlar için rehberlik materyalleri geliştirilecek ve denetçiler ve diğer paydaşlar için kapasite geliştirme organize edilecektir. Ayrıca, AB içindeki ve dışındaki diğer kurumlar, ajanslar, ağlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği araştırılacaktır.


Proje Ekibi 28 Kasım 2022 tarihinde bir webinar düzenlemiştir. Toplam 17 katılımcı bir araya gelerek Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği'nin (SRR) uygulanmasındaki sorunları tartıştı. Denizcilik ve Çevre Ajanslarından katılımcıların her ikisi de temsil edilmiştir. Ayrıca, iki katılımcı Gemi Söküm Platformu STK'sını temsil etmiştir. Toplamda 10 farklı milletten katılımcı webinara katılmıştır.

 

SRR değerlendirme aşamasındadır ve IMPEL projesi çalışmaları takip etmektedir. Bu nedenle proje, sorunlu alanların haritasını çıkarmak için bu tür bir webinar düzenlemek istedi.


 Webinar katılımcıları sorunları dile getirme ve soru sorma fırsatı buldu ve aşağıdaki tartışmalar yapıcı ve sorun çözme odaklı oldu. Denetim (liman devleti kontrolü) ile ilgili konuların yanı sıra SRR'nin kapsamı, reflagging sorunu, mülkiyet (örneğin mal sahibinin tanımı) ve mal sahibinin sorumlulukları, AB listesi, gemi geri dönüşüm tesislerine yönelik talepler ve çok daha fazlası tartışıldı.


IMPEL Gemi Geri Dönüşüm projesi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Subscribe to our newsletter