IMPEL Logo

IMPEL Ship Recycling Project korraldas oma esimese veebiseminari 28. novembril 2022. aastal.

21 Dec, 2022

Laevade ringlussevõtu projekti IMPEL eesmärk on parandada koostööd selles valdkonnas tegutsevate keskkonna- ja merendusasutuste vahel. Erinevad ELi õigusaktid ja nendega seotud pädevused muudavad rakendamise, järelevalve ja jõustamise keeruliseks. Ebaseadusliku veo vältimiseks töötatakse välja juhendmaterjalid ametiasutustele ja muudele asjaomastele sidusrühmadele ning korraldatakse inspektorite ja muude sidusrühmade suutlikkuse suurendamine. Samuti uuritakse koostööd teiste institutsioonide, asutuste, võrgustike ja valitsusväliste organisatsioonidega nii ELis kui ka väljaspool seda.


Projektirühm korraldas 28. novembril 2022 veebiseminari. Kokku kogunes 17 osalejat, kes arutasid probleeme laevade ringlussevõtu määruse rakendamisel. Osalesid nii mere- kui ka keskkonnaametite esindajad. Samuti esindasid kaks osalejat valitsusvälist laevalammutamise platvormi. Kokku osales veebiseminaril 10 eri rahvusest osalejat.

 

SRR on hindamisel ja IMPELi projekt jälgib tööd. Seetõttu soovis projekt korraldada seda tüüpi veebiseminari, et kaardistada probleemseid valdkondi.


 Veebiseminaril osalejatel oli võimalus tõstatada probleeme ja esitada küsimusi ning järgmised arutelud olid konstruktiivsed ja probleemilahendusele suunatud. Arutati järelevalvega (sadamariigi kontrolliga) seotud küsimusi, samuti SRRi ulatust, ümberregistreerimise probleemi, omandit (näiteks omaniku määratlus) ja omaniku kohustusi, ELi nimekirja, nõudeid laevade ringlussevõtu rajatistele ja palju muud.


Lisema teabe saamiseks IMPEL Ship Recycling projekti kohta kliki homme.

Subscribe to our newsletter