IMPEL Logo

Az IMPEL Ship Recycling Project 2022. november 28-án rendezte meg első webináriumát.

21 Dec, 2022

Az IMPEL hajó-újrahasznosítási projekt célja az e területen érintett környezetvédelmi és tengerészeti hatóságok közötti együttműködés javítása. Az eltérő uniós jogszabályok és a kapcsolódó hatáskörök kihívást jelentenek a végrehajtás, a felügyelet és a jogérvényesítés terén. Az illegális szállítmányok megelőzése érdekében a hatóságok és más érintettek számára útmutató anyagokat dolgoznak ki, és kapacitásépítést szerveznek az ellenőrök és más érintettek számára. Megvizsgálják továbbá az együttműködést más intézményekkel, ügynökségekkel, hálózatokkal az EU-n belül és kívül, valamint a nem kormányzati szervezetekkel.


A projektcsoport 2022. november 28-án webináriumot szervezett. Összesen 17 résztvevő gyűlt össze, és megvitatták a hajók újrafeldolgozásáról szóló rendelet (SRR) végrehajtása keretében felmerülő problémákat. A résztvevők a tengerészeti és a környezetvédelmi ügynökségek részéről egyaránt képviseltették magukat. Továbbá két résztvevő képviselte a nem kormányzati hajóromboló platformot. Összesen 10 különböző nemzetiség vett részt a webináriumon.

 

A SRR jelenleg értékelés alatt áll, és az IMPEL projekt figyelemmel kíséri a munkát. A projekt ezért ilyen típusú webináriumot kívánt szervezni a problémás területek feltérképezése érdekében.


 A webinárium résztvevői lehetőséget kaptak a problémák felvetésére és a kérdések feltevésére, az ezt követő megbeszélések pedig konstruktívak voltak és problémamegoldásra összpontosítottak. Szóba kerültek a felügyelettel (kikötőállami ellenőrzés) kapcsolatos kérdések, valamint az SRR hatálya, az újraflaggázás problémája, a tulajdonjog (például a tulajdonos meghatározása) és a tulajdonos felelőssége, az EU-lista, a hajó-újrafeldolgozó létesítményekkel szemben támasztott követelmények és még sok minden más.Az IMPEL hajó-újrafeldolgozási projektről további információkért kattintson itt.

.

Subscribe to our newsletter