IMPEL Logo

Proiectul IMPEL Ship Recycling Project a organizat primul său webinar pe 28 noiembrie 2022.

21 Dec, 2022

Proiectul IMPEL Ship Recycling are ca scop îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile de mediu și cele maritime implicate în acest domeniu. Diferitele legislații ale UE și competențele aferente fac ca punerea în aplicare, supravegherea și asigurarea respectării legislației să fie o provocare. Pentru a preveni transporturile ilegale vor fi elaborate materiale de orientare pentru autorități și alte părți interesate implicate și se va organiza consolidarea capacităților pentru inspectori și alte părți interesate. De asemenea, va fi explorată cooperarea cu alte instituții, agenții, rețele din interiorul și din afara UE, precum și cu organisme neguvernamentale.


Echipa de proiect a organizat un webinar la 28 noiembrie 2022. Un număr de 17 participanți s-au reunit și au discutat problemele din cadrul implementării Regulamentului privind reciclarea navelor (SRR). Au fost reprezentați atât participanți din partea agențiilor maritime, cât și din partea agențiilor de mediu. De asemenea, doi participanți au reprezentat Platforma ONG-urilor de dezmembrare a navelor. În total, 10 naționalități diferite au participat la seminarul web.

 

RSRR este în curs de evaluare, iar proiectul IMPEL urmărește activitatea. Prin urmare, proiectul a dorit să organizeze acest tip de webinar pentru a cartografia domeniile problematice.


 Participanții la webinar au avut posibilitatea de a ridica probleme și de a pune întrebări, iar discuțiile care au urmat au fost constructive și au avut un accent pe rezolvarea problemelor. Au fost discutate aspecte legate de supraveghere (controlul statului portului), precum și de domeniul de aplicare al SRR, problema reangajării, proprietatea (de exemplu, definiția proprietarului) și responsabilitățile proprietarului, lista UE, cererile pentru instalațiile de reciclare a navelor și multe altele.Pentru mai multe informații despre proiectul IMPEL Ship Recycling, faceți clic acolo.

.

Subscribe to our newsletter