IMPEL Logo

Projekt IMPEL Ship Recycling zorganizował swój pierwszy webinar w dniu 28 listopada 2022 r.

21 Dec, 2022

Projekt IMPEL Ship Recycling ma na celu poprawę współpracy między organami ochrony środowiska i organami morskimi zaangażowanymi w tę dziedzinę. Różne przepisy unijne i związane z nimi kompetencje sprawiają, że wdrażanie, nadzór i egzekwowanie przepisów stanowi wyzwanie. W celu zapobiegania nielegalnym przemieszczeniom opracowane zostaną wytyczne dla organów i innych zainteresowanych stron oraz zorganizowane zostanie budowanie potencjału inspektorów i innych zainteresowanych stron. Zbadana zostanie również współpraca z innymi instytucjami, agencjami, sieciami w UE i poza nią oraz z organami pozarządowymi.

Zespół Projektowy zorganizował webinarium w dniu 28 listopada 2022 roku. Łącznie zebrało się 17 uczestników, którzy dyskutowali o problemach w ramach wdrażania rozporządzenia w sprawie recyklingu statków (SRR). Reprezentowane były zarówno agencje morskie, jak i środowiskowe. Ponadto dwóch uczestników reprezentowało organizację pozarządową Shipbreaking Platform. W sumie w webinarium wzięło udział 10 różnych narodowości.

 

Rozporządzenie w sprawie recyklingu statków jest w trakcie oceny, a projekt IMPEL śledzi prace. W związku z tym projekt chciał zorganizować tego typu webinarium, aby zmapować obszary problemowe.

 Uczestnicy webinarium mieli możliwość poruszania kwestii i zadawania pytań, a poniższe dyskusje były konstruktywne i skupiały się na rozwiązywaniu problemów. Omówiono kwestie związane z nadzorem (kontrola państwa portu), a także zakres SRR, problem zmiany bandery, własność (na przykład definicja właściciela) i obowiązki właściciela, lista UE, wymagania dotyczące zakładów recyklingu statków i wiele innych.


Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu IMPEL Ship Recycling kliknij tutaj.

.

Subscribe to our newsletter