IMPEL Logo

IMPEL Ship Recycling Project organiseerde zijn eerste webinar op 28 november 2022.

21 Dec, 2022

Het IMPEL Ship Recycling Project wil de samenwerking verbeteren tussen de milieu- en maritieme autoriteiten die op dit gebied actief zijn. Uiteenlopende EU-wetgeving en daarmee samenhangende bevoegdheden maken uitvoering, toezicht en handhaving een uitdaging. Om illegale overbrengingen te voorkomen wordt begeleidend materiaal voor autoriteiten en andere betrokkenen ontwikkeld en wordt capaciteitsopbouw voor inspecteurs en andere betrokkenen georganiseerd. Ook zal de samenwerking met andere instellingen, agentschappen, netwerken binnen en buiten de EU en met niet-gouvernementele organisaties worden onderzocht.


Het projectteam heeft op 28 november 2022 een webinar georganiseerd. In totaal 17 deelnemers kwamen bijeen en bespraken de problemen bij de uitvoering van de verordening inzake scheepsrecycling (SRR). Zowel deelnemers van maritieme als van milieuagentschappen waren vertegenwoordigd. Ook vertegenwoordigden twee deelnemers de NGO Shipbreaking Platform. In totaal namen 10 verschillende nationaliteiten deel aan het webinar.

 

De SRR wordt geëvalueerd en het IMPEL-project volgt de werkzaamheden. Het project wilde daarom een dergelijk webinar organiseren om probleemgebieden in kaart te brengen.


 De deelnemers aan het webinar kregen de gelegenheid om problemen aan te kaarten en vragen te stellen. Er werd gesproken over toezicht (havenstaatcontrole), de reikwijdte van SRR, het omvlaggingsprobleem, eigendom (bijvoorbeeld de definitie van eigenaar) en de verantwoordelijkheden van de eigenaar, de EU-lijst, eisen voor scheepsrecyclingbedrijven en nog veel meer.


Voor meer informatie over het IMPEL Ship Recycling-project klik hier.

Subscribe to our newsletter