IMPEL Logo

IMPEL Ship Recycling Project järjesti ensimmäisen webinaarinsa 28. marraskuuta 2022.

21 Dec, 2022

Laivojen kierrätystä koskevalla IMPEL-hankkeella pyritään parantamaan alan ympäristö- ja merenkulkuviranomaisten välistä yhteistyötä. Erilainen EU-lainsäädäntö ja siihen liittyvät toimivaltuudet tekevät täytäntöönpanosta, valvonnasta ja noudattamisen valvonnasta haastavaa. Laittomien kuljetusten estämiseksi kehitetään viranomaisille ja muille sidosryhmille suunnattua ohjeistusta ja järjestetään tarkastajien ja muiden sidosryhmien valmiuksien kehittämistä. Lisäksi selvitetään yhteistyötä muiden laitosten, virastojen ja verkostojen kanssa EU:ssa ja sen ulkopuolella sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.


Hankeryhmä järjesti webinaarin 28. marraskuuta 2022. Yhteensä 17 osallistujaa kokoontui ja keskusteli alusten kierrätysasetuksen täytäntöönpanoon liittyvistä ongelmista. Osallistujia oli sekä merenkulku- että ympäristövirastoista. Lisäksi kaksi osallistujaa edusti kansalaisjärjestö Shipbreaking Platformia. Webinaariin osallistui yhteensä 10 eri kansallisuutta.

 

SRR:ää arvioidaan parhaillaan, ja IMPEL-hanke seuraa työtä. Hanke halusi siksi järjestää tämäntyyppisen webinaarin ongelmakohtien kartoittamiseksi.


 Webinaarin osallistujilla oli mahdollisuus nostaa esiin asioita ja esittää kysymyksiä, ja sitä seuranneet keskustelut olivat rakentavia ja ongelmanratkaisupainotteisia. Keskusteltiin valvontaan (satamavaltiovalvontaan) liittyvistä kysymyksistä sekä SRR:n soveltamisalasta, uudelleenliputukseen liittyvästä ongelmasta, omistajuudesta (esimerkiksi omistajan määritelmä) ja omistajan vastuista, EU-luettelosta, alusten kierrätyslaitoksille asetettavista vaatimuksista ja monista muista asioista.Lisätietoa IMPEL Ship Recycling -hankkeesta saa klikkaamalla täältä.

Subscribe to our newsletter