IMPEL Logo

IMPEL Ship Recycling Project anordnade sitt första webbseminarium den 28 november 2022.

21 Dec, 2022

Projektet IMPEL Ship Recycling syftar till att förbättra samarbetet mellan miljö- och sjöfartsmyndigheter som är involverade på detta område. Olika EU-lagstiftning och tillhörande befogenheter gör det svårt att genomföra, övervaka och kontrollera efterlevnaden. För att förhindra olagliga transporter kommer vägledningsmaterial för myndigheter och andra berörda aktörer att tas fram och kapacitetsuppbyggnad för inspektörer och andra aktörer att organiseras. Dessutom kommer samarbetet med andra institutioner, organ och nätverk inom och utanför EU samt med icke-statliga organ att undersökas.


Projektgruppen anordnade ett webbseminarium den 28 november 2022. Totalt 17 deltagare samlades och diskuterade problemen inom genomförandet av förordningen om återvinning av fartyg (SRR). Deltagare från både sjöfarts- och miljökontor var representerade. Dessutom representerade två deltagare den icke-statliga plattformen för fartygsbrytning. Totalt deltog 10 olika nationaliteter i webbseminariet.

 

Regelverket håller på att utvärderas och IMPEL-projektet följer arbetet. Projektet ville därför anordna den här typen av webbseminarium för att kartlägga problemområden.


 Deltagarna i webbseminariet hade möjlighet att ta upp problem och ställa frågor, och de efterföljande diskussionerna var konstruktiva och hade ett problemlösningsfokus. Frågor som rörde tillsyn (hamnstatskontroll) samt SRR:s omfattning, problemet med omflaggning, ägande (t.ex. definition av ägare) och ägarens ansvar, EU-listan, krav på fartygsåtervinningsanläggningar och mycket mer diskuterades.


För mer information om IMPEL Ship Recycling-projektet klickar du här.

Subscribe to our newsletter