IMPEL Logo

IMPEL Ship Recycling Project afholdt sit første webinar den 28. november 2022

21 Dec, 2022

IMPEL-projektet om skibsophugning har til formål at forbedre samarbejdet mellem miljø- og søfartsmyndigheder, der er involveret på dette område. Forskellige EU-lovgivninger og tilhørende kompetencer gør det vanskeligt at gennemføre, overvåge og håndhæve dem. For at forebygge ulovlige forsendelser vil der blive udarbejdet vejledningsmateriale til myndighederne og andre involverede interessenter, og der vil blive organiseret kapacitetsopbygning for inspektører og andre interessenter. Desuden vil samarbejdet med andre institutioner, agenturer og netværk inden for og uden for EU samt med ikke-statslige organer blive undersøgt.


Projektgruppen afholdt et webinar den 28. november 2022. I alt 17 deltagere samledes og drøftede problemerne inden for gennemførelsen af forordningen om genanvendelse af skibe (SRR). Deltagere fra både søfarts- og miljømyndigheder var repræsenteret. Desuden repræsenterede to deltagere NGO'en Shipbreaking Platform. I alt 10 forskellige nationaliteter deltog i webinaret.

 

RSRR er under evaluering, og IMPEL-projektet følger arbejdet. Projektet ønskede derfor at afholde denne type webinar for at kortlægge problemområder.


 Webinar-deltagerne havde mulighed for at rejse problemer og stille spørgsmål, og de efterfølgende diskussioner var konstruktive og havde fokus på problemløsning. Spørgsmål vedrørende tilsyn (havnestatskontrol) samt omfanget af SRR, reflaggingsproblemet, ejerskab (f.eks. definition af ejer) og ejerens ansvar, EU-listen, krav til skibsgenvindingsanlæg og meget mere blev drøftet.


For mere information om IMPEL Ship Recycling-projektet klik .

Subscribe to our newsletter