IMPEL Logo

Projekt IMPEL Ship Recycling Project uspořádal 28. listopadu 2022 svůj první webinář.

21 Dec, 2022

Projekt IMPEL zaměřený na recyklaci lodí si klade za cíl zlepšit spolupráci mezi environmentálními a námořními orgány, které se touto oblastí zabývají. Rozdílné právní předpisy EU a související kompetence činí provádění, dohled a prosazování náročnými. Za účelem prevence nelegálních přeprav budou vypracovány metodické materiály pro orgány a další zúčastněné strany a bude organizováno budování kapacit pro inspektory a další zúčastněné strany. Rovněž bude prozkoumána spolupráce s dalšími institucemi, agenturami, sítěmi v rámci EU i mimo ni a s nevládními subjekty.


Projektový tým uspořádal 28. listopadu 2022 webinář. Sešlo se celkem 17 účastníků, kteří diskutovali o problémech v rámci provádění nařízení o recyklaci lodí (SRR). Zastoupeni byli účastníci z námořních agentur i z agentur pro životní prostředí. Dva účastníci rovněž zastupovali platformu nevládních organizací pro rozbíjení lodí. Celkem se webináře zúčastnilo 10 různých národností.

 

Regulaci SRR vyhodnocujeme a projekt IMPEL tuto práci sleduje. Projekt proto chtěl uspořádat tento typ webináře s cílem zmapovat problémové oblasti.


 Účastníci webináře měli možnost vznášet problémy a klást otázky a následující diskuse byly konstruktivní a zaměřené na řešení problémů. Diskutovalo se o otázkách týkajících se dozoru (státní přístavní inspekce), ale i o rozsahu SRR, o problematice zpětné vlajky, o vlastnictví (např. definice vlastníka) a odpovědnosti vlastníka, o seznamu EU, o požadavcích na zařízení pro recyklaci lodí a o mnoha dalších.


Pro více informací o projektu IMPEL Ship Recycling klikněte na zde.

Subscribe to our newsletter