IMPEL Logo

Cheminės medžiagos: Komisija prašo pateikti nuomonę dėl ES teisės aktų, reglamentuojančių chemines medžiagas, REACH peržiūros

19 May, 2022

Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų peržiūros. Konsultacijos vyksta iki balandžio 15 d. (penktadienio). Prisidėti prie konsultacijų galite užpildydami internetinį klausimyną. Atsakymus galite pateikti bet kuria oficialia ES kalba. Atkreipkite dėmesį, kad norėdami prisidėti, turėsite užsiregistruoti arba prisijungti naudodamiesi turima socialinės žiniasklaidos paskyra, kaip paaiškinta čia. 

Žaliasis sandoris: ES pramoninių išmetamųjų teršalų taisyklių modernizavimas (europa.eu) - Komisija pateikė pasiūlymų atnaujinti ir modernizuoti Pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvą

.

Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas (europa.eu) - Europos Komisija pasiūlė du naujus reglamentus, kuriais siekiama griežčiau kontroliuoti fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujos) ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas (OAM).

Subscribe to our newsletter