IMPEL Logo

Chemikálie: Komise žádá o názory na revizi REACH, právních předpisů EU o chemických látkách

19 May, 2022

Komise zahájila veřejnou konzultaci o revizi nařízení REACH ((ES) 1907/2006) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Konzultace je otevřena do 15. dubna (pátek). Do konzultace můžete přispět vyplněním online dotazníku. Své odpovědi můžete zaslat v jakémkoli úředním jazyce EU. Upozorňujeme, že k tomu, abyste mohli přispět, se musíte zaregistrovat nebo přihlásit pomocí svého stávajícího účtu na sociálních sítích, jak je vysvětleno zde. 

Zelená dohoda: Modernizace pravidel EU pro průmyslové emise (europa.eu) - Komise představila návrhy na aktualizaci a modernizaci směrnice o průmyslových emisích.

Odstraňování fluorovaných skleníkových plynů (europa.eu) - Evropská komise navrhla dvě nová nařízení, která mají přísněji kontrolovat fluorované skleníkové plyny (F-plyny) a látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS).

Subscribe to our newsletter