IMPEL Logo

Kemikalije: Komisija želi pridobiti mnenja o reviziji uredbe REACH, zakonodaje EU o kemikalijah

19 May, 2022

Komisija je začela javno posvetovanje o reviziji uredbe REACH ((ES) 1907/2006) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Posvetovanje je odprto do 15. aprila (petek). K posvetovanju lahko prispevate tako, da izpolnite spletni vprašalnik. Odgovore lahko pošljete v katerem koli uradnem jeziku EU. Upoštevajte, da se morate za prispevanje registrirati ali prijaviti z obstoječim računom v družabnih medijih, kot je pojasnjeno tukaj. 

Zeleni dogovor: posodobitev pravil EU o industrijskih emisijah (europa.eu) - Komisija je predstavila predloge za posodobitev in modernizacijo direktive o industrijskih emisijah.

Zmanjševanje fluoriranih toplogrednih plinov (europa.eu) - Evropska komisija je predlagala dve novi uredbi za strožji nadzor fluoriranih toplogrednih plinov (F-plini) in ozonu škodljivih snovi (ODS).

Subscribe to our newsletter