IMPEL Logo

Kemikaalit: Komissio pyytää näkemyksiä EU:n kemikaalilainsäädännön (REACH) tarkistamisesta.

19 May, 2022

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tarkistamisesta. Kuuleminen on avoinna 15. huhtikuuta (perjantai) asti. Voit osallistua kuulemiseen täyttämällä sähköisen kyselylomakkeen. Voit lähettää vastauksesi millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Huomaa, että osallistuaksesi sinun on rekisteröidyttävä tai kirjauduttava sisään käyttämällä olemassa olevaa sosiaalisen median tiliäsi, kuten tässä selitetään. 

Green Deal: EU:n teollisuuspäästöjä koskevien sääntöjen nykyaikaistaminen (europa.eu) - Komissio esitti ehdotuksia teollisuuspäästödirektiivin päivittämiseksi ja nykyaikaistamiseksi.

Fluorattujen kasvihuonekaasujen vähentäminen (europa.eu) - Euroopan komissio on ehdottanut kahta uutta asetusta fluorattujen kasvihuonekaasujen (F-kaasujen) ja otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS-aineiden) tiukemman valvonnan varmistamiseksi.

Subscribe to our newsletter