IMPEL Logo

Substanțe chimice: Comisia dorește să afle opinii privind revizuirea REACH, legislația UE privind substanțele chimice

19 May, 2022

Comisia a lansat o consultare publică cu privire la revizuirea Regulamentului REACH((CE) 1907/2006) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Consultarea este deschisă până la data de 15 aprilie (vineri). Puteți contribui la această consultare prin completarea unui chestionar online. Puteți trimite răspunsurile dumneavoastră în orice limbă oficială a UE. Vă rugăm să rețineți că, pentru a contribui, va trebui să vă înregistrați sau să vă conectați folosind contul dvs. existent de social media, după cum se explică aici. 

.

Green Deal: Modernizarea normelor UE privind emisiile industriale (europa.eu) - Comisia a prezentat propuneri pentru actualizarea și modernizarea Directivei privind emisiile industriale.

Reducerea treptată a emisiilor de gaze fluorurate cu efect de seră (europa.eu) - Comisia Europeană a propus două noi regulamente pentru a controla mai strict gazele fluorurate cu efect de seră (gaze F) și substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS).

>

Subscribe to our newsletter