IMPEL Logo

Kimyasallar: Komisyon, AB'nin kimyasallar mevzuatı REACH'in revizyonuna ilişkin görüş istiyor

19 May, 2022

Komisyon, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanmasına ilişkin REACH Tüzüğü'nün ((EC) 1907/2006) revizyonuna ilişkin bir kamu istişaresi başlattı. Danışma süreci 15 Nisan (Cuma) gününe kadar devam edecektir. Çevrimiçi bir anket doldurarak istişareye katkıda bulunabilirsiniz. Yanıtlarınızı herhangi bir resmi AB dilinde gönderebilirsiniz. Lütfen katkıda bulunmak için burada açıklandığı gibi kayıt olmanız veya mevcut sosyal medya hesabınızı kullanarak giriş yapmanız gerektiğini unutmayın. 

Yeşil Anlaşma: AB endüstriyel emisyon kurallarının modernizasyonu (europa.eu) - Komisyon, Endüstriyel Emisyonlar Direktifini güncellemek ve modernize etmek için teklifler sundu.

.

Florlu sera gazlarının azaltılması (europa.eu) - Avrupa Komisyonu, florlu sera gazlarını (F-gazları) ve ozon tabakasını incelten maddeleri (ODS) daha sıkı kontrol etmek için iki yeni Tüzük önerdi.

Subscribe to our newsletter