IMPEL Logo

Kemikaalid: Komisjon küsib arvamusi ELi kemikaale käsitlevate õigusaktide (REACH) läbivaatamise kohta

19 May, 2022

Komisjon on algatanud avaliku arutelu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva REACH-määruse (EÜ) 1907/2006 läbivaatamise kohta. Konsultatsioon on avatud kuni 15. aprillini (reede). Konsultatsioonile saab kaasa rääkida, täites veebipõhise küsimustiku. Oma vastused saate esitada mis tahes ELi ametlikus keeles. Palun pange tähele, et osalemiseks peate registreeruma või logima sisse oma olemasoleva sotsiaalmeediakonto abil, nagu on selgitatud siin. 

Green Deal: ELi tööstusheiteid käsitlevate eeskirjade ajakohastamine (europa.eu) - Komisjon esitas ettepanekud tööstusheiteid käsitleva direktiivi ajakohastamiseks ja ajakohastamiseks.

Fluoritud kasvuhoonegaaside vähendamine (europa.eu) - Euroopa Komisjon tegi ettepaneku kahe uue määruse kohta, et rangemalt kontrollida fluoritud kasvuhoonegaase (F-gaasid) ja osoonikihti kahandavaid aineid (ODS).

Subscribe to our newsletter