IMPEL Logo

Химикали: Комисията търси мнения относно преразглеждането на REACH, законодателството на ЕС в областта на химикалите

19 May, 2022

Комисията започна публична консултация относно преразглеждането на Регламента REACH((ЕО) 1907/2006) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Консултацията е отворена до 15 април (петък). Можете да дадете своя принос към консултацията, като попълните онлайн въпросник. Можете да изпратите отговорите си на всеки от официалните езици на ЕС. Моля, обърнете внимание, че за да дадете своя принос, ще трябва да се регистрирате или да влезете в системата, като използвате съществуващия си акаунт в социалните мрежи, както е обяснено тук. 

Зелена сделка: Модернизиране на правилата на ЕС за промишлените емисии (europa.eu) - Комисията представи предложения за актуализиране и модернизиране на Директивата за промишлените емисии.

Ограничаване на флуорсъдържащите парникови газове (europa.eu) - Европейската комисия предложи два нови регламента за по-строг контрол на флуорсъдържащите парникови газове (Ф-газове) и озоноразрушаващите вещества (ОРВ).

Subscribe to our newsletter