IMPEL Logo

Chemicaliën: Commissie vraagt standpunten over herziening van REACH, de EU-wetgeving inzake chemische stoffen

19 May, 2022

De Commissie is een openbare raadpleging gestart over de herziening van de REACH-verordening ((EG) 1907/2006) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. De raadpleging loopt tot 15 april (vrijdag). U kunt bijdragen aan de raadpleging door een online vragenlijst in te vullen. U kunt uw antwoorden in elke officiële EU-taal indienen. Merk op dat u zich moet registreren of inloggen met uw bestaande sociale media-account om een bijdrage te kunnen leveren, zoals hier wordt uitgelegd. 

Green Deal: Modernisering van de EU-regels inzake industriële emissies (europa.eu) - De Commissie heeft voorstellen ingediend om de richtlijn inzake industriële emissies bij te werken en te moderniseren.

Beperking van gefluoreerde broeikasgassen (europa.eu) - De Europese Commissie heeft twee nieuwe verordeningen voorgesteld om strenger toezicht te houden op gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) en ozonafbrekende stoffen (ODS).

Subscribe to our newsletter