IMPEL Logo

Chemische stoffen: Commissie vraagt standpunten over herziening van REACH, de chemicaliënwetgeving van de EU

19 May, 2022

De Commissie is een openbare raadpleging gestart over de herziening van de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006) inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen. De raadpleging loopt tot 15 april (vrijdag). U kunt aan de raadpleging bijdragen door een online vragenlijst in te vullen. U kunt uw antwoorden in elke officiële EU-taal indienen. Om een bijdrage te kunnen leveren, moet u zich registreren of inloggen met uw bestaande social media-account, zoals hier wordt uitgelegd. 

Green Deal: modernisering EU-regels inzake industriële emissies (europa.eu) - De Commissie heeft voorstellen ingediend om de richtlijn inzake industriële emissies te actualiseren en moderniseren.

Fasering van gefluoreerde broeikasgassen (europa.eu) - De Europese Commissie heeft twee nieuwe verordeningen voorgesteld om de controle op gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) en ozonafbrekende stoffen (ODS) te verscherpen.

We're using cookies

We use only essential cookies that are necessary for the use of the site.