IMPEL Logo

Kemikalier: Kommissionen indhenter synspunkter om revision af REACH, EU's kemikalielovgivning

19 May, 2022

Kommissionen har iværksat en offentlig høring om revisionen af REACH-forordningen ((EF) 1907/2006) om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Høringen er åben indtil den 15. april (fredag). Du kan bidrage til høringen ved at udfylde et onlinespørgeskema. Du kan indsende dine svar på et hvilket som helst officielt EU-sprog. Bemærk venligst, at for at kunne bidrage skal du registrere dig eller logge ind med din eksisterende konto på sociale medier, som forklaret her.

Green Deal: Modernisering af EU's regler om industrielle emissioner (europa.eu) - Kommissionen har fremlagt forslag til ajourføring og modernisering af direktivet om industrielle emissioner.

Fasering af fluorholdige drivhusgasser (europa.eu) - Europa-Kommissionen har foreslået to nye forordninger med henblik på en strengere kontrol med fluorholdige drivhusgasser (F-gasser) og ozonlagsnedbrydende stoffer (ODS).

Subscribe to our newsletter