IMPEL Logo

Seminaro "Savikontrolės ir ataskaitų apie išmetamus į orą teršalus teikimo patikros strategijos" ataskaita jau paskelbta

05 Dec, 2022

Pagal IMPEL Palaikomąjį IED įgyvendinimo projektą 2021-2024 m., seminare "SELF MONITORINGO IR ATASKAITŲ APIE IŠMETAMĄ Į ORO ŠALTINĮ PATIKRINIMAS" daugiausia dėmesio skirta operatorių vykdomai į orą išmetamų teršalų savikontrolei (nuolatinei ir nenuolatinei), taip pat buvo nagrinėjamas operatorių (pareigų turėtojų) vykdomos savikontrolės ir jos ataskaitų patikimumas. 2021 m. įvykusio seminaro projekto ataskaitą dabar patvirtino IMPEL generalinė asamblėja ir ją galima rasti čia.   


Šis projektas yra susijęs su Europos Komisijos iniciatyva "Aplinkosaugos reikalavimų laikymasis ir valdymas", įtraukta į 2020-2022 m. darbo programą tarp "Veiksmų specialistų tinklams su Komisija ir ES valstybėmis narėmis", veiksmas Nr. 9: Savikontrolės ir ataskaitų teikimo tikrinimo strategijos, kuriam vadovaus IMPEL. Šiuo veiksmu siekiama ištirti, paremti ir toliau stiprinti mechanizmus ir metodus, kad būtų optimizuotas informuotas prievolių turėtojų savikontrolės duomenų naudojimas, kuris yra esminis žingsnis užtikrinant, kad valstybės narės institucijos laikytųsi aplinkosaugos reikalavimų, kartu su leidimų išdavimu, priežiūra, tikrinimu ir vykdymo užtikrinimu.


Patikima savikontrolės sistema, pagal kurią prievolių turėtojai galėtų patys įvertinti, kaip laikomasi leidimų reikalavimų, sumažintų tikrinimo naštą, padidintų galimybes greitai nustatyti pažeidimus ir taip padėtų apriboti žalą aplinkai, todėl institucijų veiksmai taptų veiksmingesni. Kompetentingos institucijos, leidimų turėtojai ir inspektoriai laiku ir veiksmingai įvertintų duomenis ir galėtų imtis tikslingų veiksmų, kad būtų užtikrintas ne tik pažeidimų ištaisymas, prevencija ir sankcijų taikymas, bet ir leidimų peržiūrėjimas, sustabdymas ir panaikinimas.


Subscribe to our newsletter