IMPEL Logo

Poročilo delavnice Strategije za preverjanje samopregledovanja in poročanja o emisijah v zrak je zdaj na voljo

05 Dec, 2022

V okviru projekta IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 se je delavnica VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS osredotočila na samokontrolo emisij v zrak s strani upravljavcev (kontinuirano in nekontinuirano) ter na zanesljivost samokontrole in poročanje upravljavcev (nosilcev dolžnosti). Poročilo o projektu z delavnice, ki je potekala leta 2021, je zdaj potrdila generalna skupščina IMPEL in ga lahko najdete tukaj.   


Ta projekt je povezan z okoljsko skladnostjo in upravljanjem, pobudo Evropske komisije, ki je vključena v njen delovni program 2020-2022 med "Akcije za mreže praktikov s Komisijo in državami članicami EU", Akcija št. 9: Strategije za preverjanje lastnega spremljanja in poročanja, ki jo bo vodil IMPEL. Namen tega ukrepa je preučiti, podpreti in dodatno okrepiti mehanizme in metode za optimizacijo utemeljene uporabe podatkov o samopregledovanju s strani imetnikov obveznosti kot temeljnega koraka pri zagotavljanju okoljske skladnosti s strani organov držav članic, skupaj z izdajanjem dovoljenj, nadzorom, inšpekcijskimi pregledi in izvrševanjem.


Zanesljiva shema samopregledovanja, s katero bi imetnik obveznosti sam ocenil skladnost z zahtevami iz dovoljenja, bi zmanjšala breme inšpekcijskih pregledov, izboljšala možnosti za hitro odkrivanje kršitev in tako pomagala omejiti okoljsko škodo ter povečala učinkovitost ukrepov organov. Pravočasna in učinkovita ocena podatkov s strani pristojnih organov, imetnikov dovoljenj in inšpektorjev bi lahko privedla do ciljno usmerjenega ukrepanja, ki bi zagotovilo popravljanje, preprečevanje in sankcioniranje kršitev, pa tudi revizije, začasne odvzeme in preklice dovoljenj.


Subscribe to our newsletter