IMPEL Logo

Õhuheitmete enesekontrolli ja aruandluse kontrollimise strateegiad" seminararuanne on nüüd saadaval

05 Dec, 2022

IMPELi Supporting IED Implementation Project 2021-2024 raames korraldatud seminar "VERIFICATION OF SELF-MONITORING AND REPORTING ON AIR EMISSIONS" keskendus käitajate (pideva ja mittekontuurse) õhkuheite enesekontrollile ning keskendus ka käitajate (kohustatud isikud) enesekontrolli ja selle aruandluse usaldusväärsusele. 2021. aastal toimunud seminari projektiaruanne on nüüd IMPELi üldkoosolekul heaks kiidetud ja sellega saab tutvuda homme.   


See projekt on seotud Euroopa Komisjoni algatusega "Environmental Compliance and Governance", mis on kantud Euroopa Komisjoni tööprogrammi 2020-2022 "Actions for the practitioners networks with the Commission and the EU Member States", Action n.9: Strategies for verification of self - monitoring and reporting, to be led by IMPEL (Enesekontrolli ja aruandluse kontrollimise strateegiad), mis on IMPELi juhitud. Selle meetme eesmärk on uurida, toetada ja veelgi tugevdada mehhanisme ja meetodeid, et optimeerida kohustuseomanike enesekontrolli andmete teadlikku kasutamist, mis on oluline samm liikmesriikide ametiasutuste poolt keskkonnanõuete täitmise tagamisel koos lubade andmise, järelevalve, inspekteerimise ja jõustamisega.


Võetav enesekontrolli süsteem, mille abil kohustuseomanikud saavad ise hinnata loa nõuetele vastavust, vähendaks inspekteerimise koormust, parandaks võimalusi rikkumiste kiireks avastamiseks ja aitaks seega piirata keskkonnakahju, muutes ametiasutuste tegevuse tõhusamaks. Andmete õigeaegne ja tõhus hindamine pädevate asutuste, loa andjate ja inspektorite poolt võiks viia sihipärase tegutsemiseni, et tagada rikkumiste parandamine, ennetamine ja karistamine, aga ka lubade läbivaatamine, peatamine ja tühistamine.


Subscribe to our newsletter