IMPEL Logo

Stratégiák a levegő kibocsátásának önellenőrzésének és jelentésének hitelesítéséhez Műhelybeszélgetés jelentése már elérhető

05 Dec, 2022

Az IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 keretében az IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 keretében a LEVEGŐKÉPZÉSEK Önellenőrzésének és Jelentésének HITELESÍTÉSE workshop az üzemeltetők (folyamatos és nem folyamatos) levegőbe történő kibocsátások önellenőrzésére, valamint az üzemeltetők (kötelezettek) önellenőrzésének és jelentésének megbízhatóságára összpontosított. A 2021-ben tartott műhelybeszélgetésről szóló projektjelentést az IMPEL közgyűlése most hagyta jóvá, és itt megtalálható.   


Ez a projekt kapcsolódik az Európai Bizottság környezetvédelmi megfelelés és irányítás című kezdeményezéséhez, amely az Európai Bizottság 2020-2022-es munkaprogramjában szerepel a "Gyakorlati szakemberek hálózatai a Bizottsággal és az EU-tagállamokkal" című, az IMPEL által vezetett 9. számú fellépés: Stratégiák az önellenőrzés és a jelentéstétel ellenőrzésére. E fellépés célja olyan mechanizmusok és módszerek feltárása, támogatása és további erősítése, amelyek optimalizálják a kötelezettek önellenőrzési adatainak megalapozott felhasználását, ami az engedélyezéssel, felügyelettel, ellenőrzéssel és végrehajtással együtt alapvető lépés a tagállami hatóságok általi környezetvédelmi megfelelés biztosításában.


Egy hiteles önellenőrzési rendszer, amelynek keretében a kötelezettek maguk értékelik az engedélyezési követelményeknek való megfelelést, csökkentené az ellenőrzési terheket, javítaná a jogsértések gyors felderítésének esélyét, és ezáltal hozzájárulna a környezeti károk korlátozásához, hatékonyabbá téve a hatóságok fellépését. Az illetékes hatóságok, az engedélyezők és az ellenőrök által végzett időben történő és hatékony adatkiértékelés célzott fellépést eredményezhetne a jogsértések kijavítása, megelőzése és szankcionálása, de az engedélyek felülvizsgálata, felfüggesztése és visszavonása érdekében is.


Subscribe to our newsletter