IMPEL Logo

Hava Emisyonlarının Kendi Kendine İzlenmesi ve Raporlanmasının Doğrulanması için Stratejiler Çalıştay Raporu yayınlandı

05 Dec, 2022

IMPEL Supporting IED Implementation Project 2021-2024 çatısı altında, HAVA EMİSYONLARININ KENDİ KENDİNE İZLENMESİ VE RAPORLANMASININ DOĞRULANMASI Çalıştayı, havaya emisyonlar konusunda Operatörün kendi kendini izlemesine (sürekli ve sürekli olmayan) ve ayrıca kendi kendini izlemenin güvenilirliğine ve operatörler (görev sahipleri) tarafından raporlanmasına odaklanmıştır. 2021'de düzenlenen çalıştayın proje raporu IMPEL Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır ve burada bulunabilir.   


Bu proje, Avrupa Komisyonu'nun 2020-2022 çalışma programında "Komisyon ve AB Üye Devletleri ile uygulayıcı ağları için eylemler" arasında yer alan bir Girişimi olan Çevresel Uyum ve Yönetişim ile bağlantılıdır, Eylem n.9: IMPEL tarafından yönetilecek olan kendi kendini izleme ve raporlamanın doğrulanması için stratejiler. Bu eylem, izin verme, gözetim, denetim ve uygulama ile birlikte Üye Devlet yetkilileri tarafından çevresel uyumun sağlanmasında temel bir adım olarak, görev sahiplerinden gelen kendi kendini izleme verilerinin bilinçli kullanımını optimize etmek için mekanizmaları ve yöntemleri araştırmayı, desteklemeyi ve daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.


Görev sahibinin izin gerekliliklerine uyumu kendi kendine değerlendirmesi için güvenilir bir kendi kendini izleme programı, denetim yükünü azaltacak, ihlallerin hızlı bir şekilde tespit edilme şansını artıracak ve böylece yetkililerin eylemlerini daha verimli hale getirerek çevresel zararların sınırlandırılmasına yardımcı olacaktır. Yetkili makamlar, izin sahipleri ve denetçiler tarafından zamanında ve etkili veri değerlendirmesi, suçların düzeltilmesini, önlenmesini ve yaptırım uygulanmasını, aynı zamanda izinlerin revize edilmesini, askıya alınmasını ve iptal edilmesini sağlamak için hedeflenen eylemlere yol açabilir.


Subscribe to our newsletter