IMPEL Logo

Strategie pro ověřování vlastního monitorování a podávání zpráv o emisích do ovzduší Zpráva ze semináře je nyní k dispozici

05 Dec, 2022

Pod záštitou IMPEL Podpůrného projektu implementace IED 2021-2024 se seminář OVĚŘOVÁNÍ SAMOMONITOROVÁNÍ A HLÁŠENÍ EMISÍ DO OVZDUŠÍ zaměřil na samomonitorování provozovatelů v oblasti emisí do ovzduší (kontinuální a nekontinuální) a také na spolehlivost samomonitorování a jeho hlášení ze strany provozovatelů (povinných osob). Zpráva o projektu z workshopu, který se konal v roce 2021, je nyní schválena valným shromážděním IMPEL a lze ji nalézt zde.   


Tento projekt je spojen s iniciativou Evropské komise Environmental Compliance and Governance, která je zařazena v jejím pracovním programu 2020-2022 mezi "Akce pro sítě odborníků z praxe s Komisí a členskými státy EU", Akce č. 9: Strategie pro ověřování vlastního monitorování a vykazování, kterou povede IMPEL. Cílem této akce je prozkoumat, podpořit a dále posílit mechanismy a metody pro optimalizaci informovaného využívání údajů z vlastního monitorování od držitelů povinností jako základního kroku při zajišťování dodržování předpisů v oblasti životního prostředí ze strany orgánů členských států, společně s povolováním, dohledem, inspekcemi a prosazováním předpisů.


Důvěryhodný systém vlastního monitorování, v jehož rámci by držitelé povinností sami posuzovali dodržování požadavků povolení, by snížil zátěž inspekcí, zvýšil šance na rychlé odhalení porušení předpisů, a tím pomohl omezit škody na životním prostředí a zefektivnil činnost orgánů. Včasné a účinné vyhodnocování údajů příslušnými orgány, držiteli povolení a inspektory by mohlo vést k cíleným opatřením, která by zajistila nápravu, prevenci a sankcionování přestupků, ale také revizi, pozastavení a zrušení povolení.


Subscribe to our newsletter